BOOMBA 無痕矽膠隱形胸圍的尺碼指南invisibra

如果未能確定胸圍尺寸,請先量度胸圍再聯絡我們查詢。

尺寸

HK BOOMBA
胸圍尺寸
60A A
65A A
70A A
75A A
80A B
85A C
90A D
60B A
65B A
70B A
75B B
80B C
85B D
60C A
65C A
70C B
75C C
80C D

尺寸

HK BOOMBA
胸圍尺寸
60D A
65D B
70D C
75D D
60E B
65E C
70E D
60F C
65F D
60G D

小貼士:為了完美貼合,我們建議選擇你的真實尺寸。如果您的尺寸介於兩個尺寸之間,請選擇較小尺碼。

請隨時聯絡我們,我們很樂意為你提供協助!